Ceník výkonů

Občané ČR a účastníci veřejného zdravotního pojištění:

  • ceník administrativních úkonů, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

Cizinci, kteří nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR:

  • ceník zdravotní péče a administrativních úkonů
  • občané států EU doloží doklad vydaný pobočkou VZP ,,Potvrzení o registraci s nárokem na nezbytnou zdravotní péči nebo plnou zdravotní péči“ vydaný výpomocnou zdravotní pojišťovnou
Platnost od 1.1.2022
Registrovaní: Samoplátci:
Vstupní vyšetření pacienta praktickým lékařem 0 Kč 1 500 Kč
Cílené vyšetření pacienta praktickým lékařem 0 Kč 600 Kč
Kontrolní vyšetření pacienta praktickým lékařem 0 Kč 400 Kč
EKG vyšetření na žádost pacienta 500 Kč 500 Kč
Vyšetření pro vydání/prodloužení zbrojního pasu 800/600 Kč nevydává se
Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění do 65 let včetně 600 Kč 1 000 Kč
Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění - nad 65 let 400 Kč 1 000 Kč
Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či třetí osoby (zaměstnavatel, apod.) 600 Kč 1 000 Kč
Aplikace vakcíny mimo hrazené očkování 200 Kč 500 Kč
Malý administrativní úkon (osvobození od TV, potvrzení...) 100 Kč 200 Kč
Potvrzení k sportovní činnosti 500 Kč 1 000 Kč
Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby 600 Kč 1 000 Kč
Výpis z dokumentace - do 3 pracovní dnů 400 Kč 600 Kč
Výpis z dokumentace – na počkání 800 Kč 600 Kč
Vystavení potravinářského průkazu na 2 rok 300 Kč 600 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 50 Kč nevydává se
Kopírování / tisk dokumentů (cena za 1 stranu A4) 10 Kč 20 Kč
Skenování dokumentů - cena za 1 stranu A4 20 Kč 50 Kč
Domácí návštěva vyžádaná pacientem bez indikace lékařem 1 000 Kč 2 000 Kč
Vyšetření INR, CRP, FOB na žádost pacienta 250 Kč 500 Kč
Vyšetření glykemie glukometrem na žádost pacienta 100 Kč 200 Kč
Předoperační vyšetření (pokud operační výkon není hrazen zdravotní pojišťovnou) 1 500 Kč 1 500 Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 500 Kč 500 Kč
Program Prevence Plus 3 600 Kč 3 600 Kč
Program Premium (roční paušální poplatek) 8 000 Kč 8 000 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti velitele jachty dle zákona 500 Kč 500 Kč
Odběr kapilární krve 0 Kč 200 Kč
Vyplnění žádosti do Domova pro seniory 200 Kč nevydává se
Antigenní test Covid-19 200 Kč 400 Kč
Lékařské potvrzení dle vyhlášky 50/78 Sb. 500 Kč nevydává se