Covid19 - informace pro pacienty

Ceník výkonů

Občané ČR a účastníci veřejného zdravotního pojištění:

  • ceník administrativních úkonů, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění

Cizinci, kteří nejsou účastníky veřejného zdravotního pojištění v ČR:

  • ceník zdravotní péče a administrativních úkonů
  • občané států EU doloží doklad vydaný pobočkou VZP ,,Potvrzení o registraci s nárokem na nezbytnou zdravotní péči nebo plnou zdravotní péči“ vydaný výpomocnou zdravotní pojišťovnou
Platnost od 1.1.2020
Registrovaní: Samoplátci:
Vstupní vyšetření pacienta praktickým lékařem 0 Kč 1 000 Kč
Cílené vyšetření pacienta praktickým lékařem 0 Kč 600 Kč
Kontrolní vyšetření pacienta praktickým lékařem 0 Kč 400 Kč
EKG vyšetření 0 Kč 300 Kč
Vyšetření pro vydání zbrojního pasu 800 Kč nevydává se
Vyšetření pro prodloužení zbrojního pasu 500 Kč nevydává se
Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění do 65 let včetně 500 Kč 800 Kč
Vyšetření pro vydání řidičského oprávnění - nad 65 let 300 Kč 600 Kč
Vyšetření a vydání posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či třetí osoby (zaměstnavatel, apod.) 500 Kč 800 Kč
Aplikace vakcíny mimo hrazené očkování 200 Kč 500 Kč
Malý administrativní úkon (osvobození od TV, potvrzení...) 60 Kč 200 Kč
Potvrzení k sportovní činnosti 350 Kč 600 Kč
Zpracování zprávy pro ostatní právnické osoby 600 Kč 800 Kč
Výpis z dokumentace - na žádost pacienta / třetí osoby 350 Kč 600 Kč
Vystavení potravinářského průkazu na 2 rok 250 Kč 440 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu 50 Kč nevydává se
Kopírování / tisk dokumentů (cena za 1 stranu A4) 5 Kč 10 Kč
Skenování dokumentů - cena za 1 stranu A4 10 Kč 50 Kč
Domácí návštěva vyžádaná pacientem bez indikace lékařem 1 000 Kč 2 000 Kč
Vyšetření INR, CRP, FOB na žádost pacienta 200 Kč 400 Kč
Vyšetření glykemie glukometrem na žádost pacienta 100 Kč 200 Kč
Výpis z dokumentace - na počkání 600 Kč nevydává se
Předoperační vyšetření (pokud operační výkon není hrazen zdravotní pojišťovnou) 1 200 Kč nevydává se
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu 300 Kč nevydává se
Program Prevence Plus 3 600 Kč 3 600 Kč
Program Premium (roční paušální poplatek) 6 000 Kč 6 000 Kč
EKG vyšetření - na žádost pacienta 300 Kč 300 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti velitele jachty dle zákona 500 Kč 500 Kč